Főmenü

ECOCID-S por

Fertőtlenítőszer, állategészségügy és állattartás területén alkalmazható

Összetétel:
Pentakálium-bisz (peroxi-monoszulfát)-bisz (szulfát), szulfaminsav, Na-dodecilbenzil-szulfonát, Na-klorid, almasav, Na-hexa-metafoszfát, citrom aroma, színezék.

Antimikrobiális spektrum:
Bakericid, fungicid, virucid.

Alkalmazási terület:
- Állatorvosi intézményekben (állomásokon, rendelőknek és laboratóriumokban) felületek, berendezési tárgyak, tartályok, üvegáru és egyes műszerek fertőtlenítésére alkalmazható.
- Állatok tartására és tenyésztésére szolgáló létesítményekben: istállók, ólak, ketrecek, keltetők, méhkasok és berendezési tárgyak felületének fertőtlenítésére, tovább az állatszállító járművek mosható felületeinek fertőtlenítésére alkalmazható.
Az Ecocid-S higított munkaoldata permet vagy köd formában juttatható ki, az oldat a bejáratok előtti fertőtlenítésre patafertőtlenítő medencékben is alkalmazható.
Általános célú fertőtlenítőszer foglalkozásszerű és ipari felhasználásra.

Alkalmazási koncentrációk, behatási idők:
Az előzetesen megtisztított felületek és eszközök általános fertőtlenítésére 1 %-os Ecocid-S oldatot kell használni. Az Ecocid-S por gyorsabb feloldódása céljából langyos víz használata javasolt.
50 gr-os port 5 liter vízben, 1 kg-os port 100 liter vízben, 2,5 kg-os port 250 liter vízben kell feloldani.

Alkalmazási terület / hígítás, koncentráció / alkalmazási útmutató:

Alkalmazási terület: Zárófertőtlenítés.
Hígítás, koncentráció: 1:100 (1 %).
Alkalmazási útmutató: Az 1%-os Ecocid-S oldatot alacsony nyomású vagy más, mechanikus permetezővel kell az előzetesen megtisztított felületekre és eszközökre juttatni, 300 ml/m2 mennyiségben. Az állatok 30-60 perc elteltével, illetve a kezelt felületek megszáradása után engedhetők vissza.

Alkalmazási terület: Eszközök tisztítása és fertőtlenítése. Állattartó telepek, keltető gépek.
Hígítás, koncentráció: 1:200 - 1:33 (0,5 % - 3 %) a felület szennyezettségétől függően.
Alkalmazási útmutató: A berendezéseket alacsony nyomású vagy más, mechanikus permetezővel, 300 ml/m2 mennyiségben felhordott oldattal kell megtisztítani és fertőtleníteni. A fertőtlenítés időtartama - a kezelt felület szennyezettségétől függően 15-60 perc. A fertőtlenített felületet tiszta vízzel le kell öblíteni.

Alkalmazási terület: Állattartó telepek és eszközök erősen szennyezet felületeinek tisztítása és fertőtlenítése.
Hígítás, koncentráció: 1:50 - 1:33 (2 % - 3 %) a felület szennyezettségétől függően.
Alkalmazási útmutató: A felületeket és eszközöket alacsony nyomású vagy más, mechanikus permetezővel, 300 ml/m2 mennyiségben kijuttatott oldattal kell megtisztítani és fertőtleníteni. A fertőtlenítés időtartama 30 perc. Ennek letelte után a fertőtlenített felületet tiszta vízzel le kell öblíteni.

Alkalmazási terület: Ivóvíz-ellátó rendszerek fertőtlenítése.
Hígítás, koncentráció: 1:200 (0,5 %).
Alkalmazási útmutató: A víztartályt és a vízvezeték-rendszert Ecocid-S oldattal kell feltölteni. A fertőtlenítés időtartama 60 perc, ennek letelte után tiszta vízzel alaposan át kell öblíteni a rendszert.

Alkalmazási útmutató: Ivóvíz folyamatos fertőtlenítése.
Hígítás, koncentráció: 1:1000 (0,1 %).
Alkalmazási útmutató: Az Ecocid-S port a víztartályban lévő vízben kell feloldani (vagy önműködő adagoló berendezéssel adagolni) a 0,1%-os koncentráció eléréséig.

Alkalmazási útmutató: Fertőtlenítő medencék, járműkerekek, lábbelik, továbbá állatok patáinak fertőtlenítésére.
Hígítás, koncentráció: 1:100 (1 %).
Alkalmazási útmutató: A fertőtlenítő medencékben / patafürösztő medencékben lévő oldat elszennyeződéséig, de legfeljebb 4 napig használható.

Alkalmazási útmutató: Légtér fertőtlenítés és fertőzések (legfőképpen légúti fertőző megbetegedések) terjedésének megakadályozásának céljából.
Hígítás, koncentráció: 1:200 (0,5 %).
Alkalmazási útmutató: A fertőtlenítést a helyiség alapterületének minden 10 m2-ére 1 liter oldatot számítva, rendkívül finom permetet előállító, nagy nyomású berendezéssel vagy háti permetezővel kell elvégezni

Alkalmazási útmutató: Hideg ködképzés.
Hígítás, koncentráció: 1:100 (1 %).
Alkalmazási útmutató: Az épület (istálló) kiürítése után mechanikus ködképző generátorral, a helyiség alapterületének minden 10 m2-ére számítva 1 liter oldatot kell kijuttatni, a behatási idő 30 perc. Az állatok az ezt követő 30-60 perces szellőztetés után telepíthetők vissza a fertőtlenített épületbe.

Alkalmazási útmutató: Meleg ködképzés.
Hígítás, koncentráció: 1:25 (4 %).
Alkalmazási útmutató: Először ködképződést elősegítő anyagot kell az oldószerként használandó vízhez adni, 15:85 arányban, ez után következhet az Ecocid-S por hozzáadása. Az épület (istálló) fertőtlenítését termikus ködgenerátorral, a helyiség alapterültének minden 40 m2-ére számítva 1 liter oldatot kell kijuttatni, majd megvárni 30-60 perc behatási időt. Az állatok a behatási idővel megegyező 30-60 perces szellőztetés után engedhetők vissza a fertőtlenített épületbe.

Figyelmeztetés:
Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! A fertőtlenítés ideje alatt az állatok nem tartózkodhatnak az istállókban, ólakban, ketrecekben, keltetőkben, oda csak az előírt szellőztetési időtartam letelte után és a kijuttatott fertőtlenítő oldat megszáradása után engedhetők vissza.

Tűzveszélyességi osztály: „E" Nem tűzveszélyes.

Készítmény kockázataira utaló R mondatok:
R36/37/38 Szem-, és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
R52 Ártalmasa vízi szervezetekre.

Készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni.
S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-, arcvédőt kell viselni.
S46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt / csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Víz veszélyességi osztály: WGK 1.

Munka- és balesetvédelmi óvórendszabályok:
A készítménnyel és hígításaival történő munkavégzés során vízhatlan védőruhát, gumicsizmát, gumikesztyűt és védőszemüveget vagy álarcot kell viselni. A por feloldásakor a teljes álarcot P2 típusú szűrőbetéttel (EN149), ködképzésekor A típusú szűrőbetéttel (EN141) kiegészítve kell viselni. A fertőtlenítés során felhasznált eszközöket (permetező, magas nyomású tisztítóberendezés, ködgenerátor) a munka befejezése után azonnal át kell öblíteni vízzel.

Elsősegélynyújtás:
Ha a permet belélegzése légúti irritációt okoz, akkor a sérültet ki kell vinni a munkaterületről a szabadba. Ha a köhögés, nehéz légzés, légúti sípolás jelentős panaszokat okoz vagy nem szűnik meg rövid időn belül, akkor orvoshoz kell fordulni. A bőrre került oldat irritációt okozhat. A szennyeződött ruházatot el kell távolítani, a bőrt vízzel alaposan le kell öblíteni. Ha az irritáció ezt követően sem szűnik, orvoshoz kell fordulni.
A szembe jutott oldat szem károsodását okozhatja. Elsősegélyként a szemet (a szemhéj feltárása után) tiszta vízzel vagy élettani sóoldattal, legalább 15 percen keresztül kell öblíteni, majd orvoshoz kell fordulni.
Az oldalt véletlen lenyelése tápcsatorna-károsodást okozhat. A mérgezettet tilos hánytatni. A szájüreget vízzel alaposan ki kell öblíteni. Ha a mérgezett eszméletén van, akkor bőséges mennyiségű vizet kell itatni vele. Azonnal orvoshoz kell fordulni.

Környezetvédelmi előírások:
A biocid termékeket és maradékait, csomagolóanyagát élő- és folyóvízbe juttatni nem szabad. A fel nem használt vegyszermaradékot és annak kiürült csomagolását a hulladékkezelésre vonatkozó előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Tárolás, eltarthatóság:
Az eredeti csomagolásban, száraz helyen, 30 Celsius fok alatti hőmérsékleten a gyártástól számított egy évig eltartható. Napsugárzástól, nedvességtől és fagytól védve tárolandó. A felbontott termék jól lezárva, nedvességtől védve tárolandó. Az első felbontástól számított egy hónapig tartható el. A csomagolás felbontása után ajánlatos a kiszerelésben lévő teljes anyagmennyiséget felhasználni. Gyermekek elől gondosan elzárva és gyúlékony anyagoktól elkülönítve tartandó.

Gyártó:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Szlovénia.

Országos Tisztiorvosi Hivatal engedély száma: OTH 455-4/2007.

Kiszerelés: 50 gr-os, 1 kg-os, 2,5 kg-os csomagolásban.

Tárolás: Fénytől védve, hűvös, száraz helyen tárolandó.

Felhasználható: A dobozon, csomagoláson jelzett időpontig.

Forrás: A termék használati utasítása.

Utolsó módosítás a leírásban: 2011 október.

Kapcsolódó kifejezések, címkék:
Ecocid ár, Ecocid ára, Ecocid por, Ecocid szer, Ecocid fertőtlenítőszer, Ecocid fertőtlenítő szer, Ecocid fertőtlenítő por, Ecocid fertőtlenítő oldat, Ecocid fertőtlenítő folyadék, Ecocid-S ár, Ecocid-S ára, Ecocid-S por, Ecocid-S szer, Ecocid-S fertőtlenítőszer, Ecocid-S fertőtlenítő szer, Ecocid-S fertőtlenítő por, Ecocid-S fertőtlenítő oldat, Ecocid-S fertőtlenítő folyadék, Virkon ár, Virkon ára, Virkon por, Virkon-S por, Ecocid S ár, Ecocid S ára, Ecocid S por, Ecocid S szer, Ecocid S fertőtlenítőszer, Ecocid S fertőtlenítő szer, Ecocid S fertőtlenítő por, Ecocid S fertőtlenítő oldat, Ecocid S fertőtlenítő folyadék,

Termékek linkjei:

Termékek linkjei: