Főmenü

ADATVÉDLEMI TÁJÉKOZTATÓ és ADATKEZELÉSI FELTÉTELEKADATVÉDLEMI TÁJÉKOZTATÓ és ADATKEZELÉSI FELTÉTELEKAz ENGELWelt Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tekintettel a vonatkozó hatályos jogszabályokra, úgymint
- az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR),
- 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Számviteli tv.),
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.),
- 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről,
ezen Adatkezelési Tájékoztatóval (továbbiakban: Tájékoztató) az alábbi tájékoztatást adja az online, illetve személyesen megrendelők, az online illetve személyesen érdeklődők (a továbbiakban: Érintett) részére személyes adataik kezeléséről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.


1. ADATKEZELŐ

1.1. ENGELWelt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. 6/43
Cégjegyzékszám: 01 09 989918
Adószám: 24088602-2-43
Elektronikus elérhetőség: engelweltkft@gmail.com
Bankszámlaszám: 16200151-18514632-00000000
Ügyvezető: Kovács Ildikó
Levelezési cím: 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. 6/43.
Telefon: +36-30-343-94-24

1.2. Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak
http://www.petdrogeria.hu/
(továbbiakban mindkettő egyenként: Weboldal)
https://vilmosallatpatika.business.site/
(továbbiakban Google business site),
https://www.facebook.com/VilmosAllatpatika.hu
(továbbiakban Facebook oldal).
Adatkezelő a Weboldal, a Google business site valamint a Facebook oldal működtetése során a megrendelők, valamint információt kérők (Érintett) adatait kezeli.

1.2. Cookie-k (sütik) alkalmazása
Adatkezelő a Weboldal működtetése során cookie-kat nem alkalmaz.

Adatkezelő Google business site-ja, valamint Facebook oldala felkeresésekor harmadik féltől származó cookie-k (sütik) kerülhetnek az Érintett eszközére. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a harmadik fél cookie-ját használják.
Harmadik féltől származó cookie-k a Google Analytics és a Facebook cookie-k, melyekről Érintett részletes tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken talál:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...
https://www.facebook.com/policies/cookies/
További cookie információkat itt talál:
https://support.google.com/analytics/?hl=hu#topic=3544906
https://www.google.com/policies/technologies/cookies
Részletes tájékoztatás az Google adatvédelmi irányelveiről a következő linken találhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
A Weboldalak használata előtt az Érintett tájékozódhat a sütikről, majd a Weboldal használatával elfogadja a sütiket és hozzájárulását adja adatai kezeléséhez.

1.2. Adatfeldolgozók
Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Adatkezelő a megjelölt cél érdekében adatfeldolgozóként veszi igénybe:

1.2.1.
Könyvelésünket külsős céggel végeztetjük, a könyvelő feladata bevallásaink, beszámolóink elkészítése, benyújtása. A könyvelő különleges adatokat nem kezel, ügyfeleinkről semmiféle adatot nem továbbítunk részére.

1.2.2.
Csomagpiac Kft. (csomagkézbesítő futárszolgálat)
Cím: 2100 Gödöllő, Németh L. 1/b.
Adószám: 14864021-2-13
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-144907
Telefonszám: +36-70-940-9442
E-mail cím: info@csomagpiac.hu
Weboldal: www.csomagpiac.hu

1.2.3
Csomagpiac Sameday (csomagkézbesítő futárszolgálat)
Delivery Solutions Zrt.
Székhelye, Postacíme, Ügyfélszolgálat címe: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép
Adószám, 28730978241.
Cégjegyzékszám, 01 09 371417.
Telefonszám: 36 1 374 3890 vagy 06 1 452 0090
Email: info@sameday.hu
Ügyfélszolgálati nyitvatartási idő: H 08:00 – 20:00, K-P 8:00-17:00
Weboldal: https://www.sameday.hu, https://sameday.hu/easybox/#lockers-map

1.2.4
FoxPost Zrt. (csomagkézbesítő futárszolgálat)
Cím: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.
Cégjegyzékszám: 10-10-020309
Adószám: 25034644-2-10
Telefonos elérhetőség (ügyfélszolgálat): 06-1-999-0-369 (munkanapokon 08:00-20:00)
Weboldal: https://foxpost.hu/, https://foxpost.hu/csomagautomatak

1.2.5
Magyar Posta Zrt. (csomagkézbesítő futárszolgálat)
MPL csomagautomata
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.,
Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463
Adóigazgatási szám: 10901232-2-44
E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu,
Weboldal: www.posta.hu
Belső adatvédelmi felelős elérhetősége: adatvedelem@posta.hu

1.2.6
Packeta Hungary Kft.(csomagkézbesítő futárszolgálat)
Székhely: 1044 Budapest Ezred utca 1-3. B2/11 ép.
Cégjegyzék-szám: 01-09-202186
Adószám: 25140550241
Telefonszám: (06 1) 400 8806
Weboldal: www.csomagkuldo.hu

1.2.7
XXL FUTÁR Kft. (csomagkézbesítő futárszolgálat)
Székhely: 1041 Budapest, Szigeti József utca 25. 9. em. 53.
Cégjegyzék-szám: 01-09-309886
Adószám: 26244808-2-41
Weboldal: www.xxlfutar.hu


2. ADATOK MEGADÁSÁNAK HELYE:

2.1. Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal
http://www.petdrogeria.hu/
Érintett a Weboldalra lépve a Tájékoztató elolvasásával tájékoztatást kap adatainak kezeléséről. Amennyiben elfogadja, ezt a megfelelő négyzetbe tett jellel elismeri. Ezután egy email formula kitöltésével kérhet tájékoztatást, illetve adhat megrendelést. Amennyiben nem fogadja el és nem jelöli be az adott négyzetet, nem tud továbblépni, a kapcsolat nem jön létre.

2.2. Adatkezelő által üzemeltetett Állatgyógyszertár:
Vilmos Állatpatika 1114 Budapest Ulászló utca 42. (továbbiakban Patika)
Adatkezelő a Patika működtetése során, tájékoztatás után a Patikában személyesen, vagy telefonon termékeket megrendelők, valamint információt kérők (Érintettek) adatait kezeli.
Érintett a megrendeléssel elfogadja adatainak az Adatkezelő általi kezelését.


3. KEZELT ADATOK

3.1. Az Érintett által megadott adatok
Az Érintett háromféle módon adhatja meg adatait, miután hozzájárulását adta az adatainak kezeléséhez:
- a Weboldalon az Érintett által a elérhető megrendelő űrlap segítségével,
- a Vilmos Állatpatikában (továbbiakban Patika) személyes közlés útján,
- telefonálás útján.

3.2. Az adatkezelés célja
- kapcsolattartás a kapcsolatfelvételt kezdeményező Érintettel,
- tájékoztatás az Érintett érdeklődésére,
- az Érintett megrendelésének teljesítése.

3.3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pontja,
- 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 69. § (5) bekezdése,
- 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint
- Érintett hozzájárulása adatainak kezeléséhez.

3.4. A kezelt adatok köre
Az Érintett
- neve,
- lakcíme,
- email címe,
- telefonszáma,
- és az Érintett által megadott további adatok.

3.5. A kezelt személyes adatok forrása
A kezelt személyes adatok forrása az Érintett maga.
Megrendeléskor az Érintett a Weboldalon található megrendelő űrlapon tájékoztatás után a megfelelő négyzet megjelölésével hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez. A tájékoztatás ezen Tájékoztató útján történik.
Hozzájárulás hiányában a kapcsolat nem jön létre, az Érintett nem tud megrendelést leadni.

3.6. Hozzájárulás visszavonása
Az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben az Érintett a hozzájárulását visszavonja Adatkezelő törli az aktuális adatokat, kivéve a jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetét. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Érintett a hozzájárulás visszavonását személyesen, postai, vagy elektronikus úton az Adatkezelő 1. pontban rögzített elérhetőségein kezdeményezheti.

3.7. Az adatkezelés időtartama
Adatkezelő az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezelheti az adatokat, illetve jogszabályi kötelezettség alapján kezelt adatok esetén a jogszabályban meghatározott ideig.

3.8. A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Adatkezelő a megrendelés teljesítése érdekében az Adatfeldolgozónak továbbíthatja az Érintett adatait.
Egyébként csak kivételes esetben és csak jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

3.9. Az adattárolás és feldolgozás módja elektronikus adattárolás, jelszóval védett számítógépen.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az Érintett felel.

3.10. Automatizált döntéshozatal, továbbá profilalkotás
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.


4. ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

4.1. Tájékoztatáshoz való jog
Adatkezelő a tájékoztatást az Érintett személyes adatainak kezeléséről jelen adatkezelési tájékoztatóval biztosítja.

4.2. Hozzáférés joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

- Adatkezelő által kezelt adatokról, az Érintett személyes adatok kategóriáiról,
- ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
- az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
- az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
- automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja, első alkalommal díjmentesen.
Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az Érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Érintett személyének azonosításához kötött.

4.3. Helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

4.4. Törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a jogszabályban rögzített indokok valamelyike fennáll.

4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

4.6. Adathordozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

4.7. A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.8. Az Érintett joggyakorlásának általános szabályai
Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az Érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását vagy elutasítását eredményezheti.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
- észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
- megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

4.9. Jogérvényesítési lehetőségek
Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz közvetlenül az 1. pontban rögzített elérhetőségen.
Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindítható.
A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.
Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levélcím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400; +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838;
Fax: +36 (1) 391-1410;
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu


5. JOGSZABÁLYON ALAPULÓ ADATKEZELÉSI KÖTELEZETTSÉG

5.1. Számla kiállítással kapcsolatos adatkezelés

5.1.1. Célja:
Bizonylat (elektronikus számla) kiállítása

5.1.2. A kezelt adatok köre:
Az Érintett
- neve,
- lakcíme,
- elektronikus elérhetősége,
- telefonszáma,
- által megadott egyéb adatok,

5.1.3. Adatkezelés jogalapja:
Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (Számviteli törvény 165. § (1) bekezdés)

5.1.4. Az adatkezelés időtartama:
Adatkezelő illetve Adatfeldolgozó az elektronikus számlát törvényi előírás alapján 8 évig köteles megőrizni (Számviteli törvény 169. § (1)).

5.1.5. Az adattárolás módja:
Az elektronikus formában kiállított bizonylatot elektronikus formában kell megőrizni (Számviteli törvény 169. § (5) bekezdés)

5.1.6. Kik jogosultak megismerni a megadott adatokat?
Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, Adatfeldolgozó valamint ezek munkatársai jogosultak megismerni, illetve jogszabályi kötelezettség esetén, akiket az adott jogszabály erre felhatalmaz.

5.2. Állatgyógyászati vényköteles készítményekkel kapcsolatos adatkezelés

5.2.1. Célja:
Jogszabályi kötelezettség teljesítése (128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről)

5.2.2. A kezelt adatok köre:
Az Érintett
- neve,
- lakcíme,
- elektronikus elérhetősége,
- telefonszáma,
- által megadott egyéb adatok,
- számára kiállított állatorvosi vény adatai.

5.2.3. Adatkezelés jogalapja:
Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 69. § (5) alapján).
Érintett hozzájárulása.

5.2.4. Az adatkezelés időtartama:
Adatkezelő jogszabályi előírás alapján kezelt adatokat 5 évig köteles megőrizni (128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 74. § (3) h), valamint a 74. § (4) g) pont).

5.2.5. Az adattárolás módja:
A kezelt adatokat elektronikus formában kell megőrizni (128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 69. § (5).

5.2.6. Kik jogosultak megismerni a megadott adatokat?
Az Adatkezelő munkatársai, akik az állatgyógyászati készítmények kiadását végzik.


6. FUTÁRSZOLGÁLAT IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

6.1. Célja:
A megrendelt állatgyógyászati készítmények futárszolgálat igénybevételével történő eljuttatása az Érintetthez (megrendelőhöz).

6.2. A kezelt adatok köre:
Az Érintett
- neve,
- lakcíme,
- elektronikus elérhetősége,
- telefonszáma,
- által megadott egyéb adatok,

6.3. Adatkezelés jogalapja:
Érintett megrendelése.

6.4. Az adatkezelés időtartama:
Amennyiben az Érintett vényköteles állatgyógyászati készítményt rendelt, úgy Adatkezelő a jogszabályi előírás alapján kezelt adatokat 5 évig köteles megőrizni (128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 74. § (3) h), valamint a 74. § (4) g).
Amennyiben nem vényköteles állatgyógyászati készítményről van szó az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

6.5. Az adattárolás módja:
Az adatok megőrzése elektronikus formában történik.

6.6. Kik jogosultak megismerni a megadott adatokat?
Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó munkatársai, akik az állatgyógyászati készítmények kiadását illetve továbbítását végzik.


7. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG NYILVÁNTARTÁSA

Adatkezelő nem vezet a GDPR 30. cikk szerinti nyilvántartást, mivel az általa foglalkoztatottak száma nem éri el a 250 főt, valamint a 30. cikk (5) bekezdésben foglalt kivételek Adatkezelőre nem vonatkoznak.


8. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Adatkezelő a módosításokról Érintettet a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy Érintett a Weboldalon az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Hatályos / Módosítás:
2023. január 1-től visszavonásig / módosításig.


Információkérés

Megrendelés