Főmenü

ROYAL CANIN ÁLLATORVOSI HŰSÉGPROGRAM VET


Szabályzat megváltozott 2023 március 1-ével a 8+1 promoció megszűnt!

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA („SZABÁLYZAT”)

A Royal Canin Állatorvosi Hűségprogram VET

1. A Hűségprogram szervezője („Szervező”) a Royal Canin Hungary Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.; cégjegyzékszám: 01-09-270819; „Royal Canin”). A Hűségprogramot a Royal Canin azon szerződéses állatorvos partnerein keresztül nyújtja, akik a Hűségprogramra vonatkozóan külön megállapodást kötöttek a Royal Caninnal („Állatorvos Partner”). Az Állatorvos Partnerek rendelőik ajtaján, illetve bejárati ajtaján a Hűségprogramban való részvételüket Royan Canin matricával jelzik. A Hűségprogramban az a kisállat-tulajdonos vehet részt, aki elfogadta a jelen szabályzatot („Kisállat-tulajdonos”). Az elfogadó nyilatkozatot az Állatorvos Partner által vezetett adatlapon („Adatlap”) írásban kell megtenni.

2. A Kisállat-tulajdonos a Hűségprogramba történő jelentkezését követően az Adatlapot vezető Állatorvos Partnertől átveszi az általa gyűjteni kívánt terméknek megfelelő Hűségfüzetet. Ebben kell gyűjtenie jelen Szabályzatban meghatározott típusban és mennyiségben a bármelyik Állatorvos Partnernél vásárolt, a Hűségprogramban részt vevő azonos termékcsaládba tartozó és azonos kiszerelésű Royal Canin termékek csomagolásának (egyes esetben kartonjának) a jelen Szabályzatban meghatározott részeit, valamint a Hűségpontokat, amelyeket az Állatorvos Partner ragaszt a Hűségfüzetbe a Hűségprogramban résztvevő termék(ek) vásárlása esetén.

3. A jelen Szabályzat szerint megfelelő számú és minőségű Hűségpont és csomagolás (karton) megfelelő kivágott részeinek a Hűségfüzetben történő összegyűjtése esetén a Kisállat­tulajdonos Juttatásra válik jogosulttá, amelyet a Hűségfüzet leadása esetén annál az Állatorvos Partnernél tud átvenni, aki az Adatlapját vezeti. Juttatás az alábbiak szerint jár:
- 5 db azonos típusú és azonos kiszerelésű száraz Health Management fiziológiás és Start of Life kölyök táp megvásárlását igazoló Hűségpontnak és megfelelően kivágott termékcsomagolás-résznek a termékhez tartozó Hűségfüzetben való összegyűjtése esetén 1 db, a megvásárolt termékekkel azonos típusú és azonos kiszerelésű Royal Canin száraz táp;
- 5 db azonos típusú és azonos kiszerelésű, 2 kg vagy annál kisebb kiszerelésű diétás macska száraz táp, illetve 3,5 kg vagy annál kisebb kiszerelésű diétás kutya száraz táp megvásárlását igazoló Hűségpontnak és megfelelően kivágott termékcsomagolás résznek a termékhez tartozó Hűségfüzetben való összegyűjtése esetén 1 db, a megvásárolt termékkel azonos típusú és azonos kiszerelésű Royal Canin diétás táp;
- 5 db azonos típusú és azonos, kartonos kiszerelésű nedves a mellékletben szereplő VHN, SHN, FHN, CHN táp megvásárlását igazoló Hűségpontnak és a karton előlapjának a termék megnevezését tartalmazó részletének a termékhez tartozó Hűségfüzetben való összegyűjtése esetén 1 db a megvásárolt termékekkel azonos típusú és azonos, kartonos kiszerelésű Royal Canin nedves táp (Figyelem! A nedves tápok kizárólag kartonos kiszerelésben vesznek részt a Hűségprogramban, darabos kiszerelésben NEM!);
- 8 db azonos típusú és azonos kiszerelésű, 2 kg-nál nagyobb kiszerelésű diétás macska száraz táp, illetve 4 kg és annál nagyobb kiszerelésű diétás kutya száraz táp megvásárlását igazoló Hűségpontnak és megfelelően kivágott termékcsomagolás résznek a termékhez tartozó Hűségfüzetben való összegyűjtése esetén 1 db, a megvásárolt termékkel azonos típusú és azonos kiszerelésű Royal Canin diétás táp.

4. A Juttatás igénylésére csak az Adatlapot vezető Állatorvos Partnernél van lehetőség.

5. Jelen Szabályzat a Felek (azaz a Szervező és a Kisállat-tulajdonos) jogait és kötelezettségeit, valamint a Hűségprogram menetéről szóló tájékoztatást tartalmazza.

Részvétel
6. A Kisállat-tulajdonos részére még a Hűségprogramba történő feliratkozás előtt az Állatorvos Partner átadja a jelen Szabályzat másolatát. A Kisállat-tulajdonos Hűségprogramban való részvételének feltétele, hogy a jelen Szabályzatot megismerje, elfogadja és minderről, valamint a Hűségprogramban való részvételre irányuló szándékáról írásban nyilatkozzon az Állatorvos Partnernél erre rendszeresített Adatlapon. Az Adatlapon ezen kívül a Hűségprogramban részt vevő Kisállat-tulajdonos neve, e-mail címe és telefonszáma, valamint a Hűségfüzetekkel kapcsolatos alábbi adatok szerepelnek:
- a Hűségfüzet sorszáma és kiadásának dátuma, amelyet az Állatorvos Partner a Hűségfüzet átadásakor vezet rá az Adatlapra;
- a gyűjtött termék neve, amelyet az Állatorvos Partner a Hűségfüzet átadásakor vezet rá az Adatlapra;
- a Juttatás átvételének dátuma, amelye az Állatorvos Partner a Juttatás átadás-átvételekor vezet rá az Adatlapra.

Hűségpontok és csomagolás- /kartonrészlet gyűjtése
7. A Hűségfüzet átadásakor az Állatorvos Partner arra felírja, hogy melyik állatorvosi termék gyűjtésére szolgál, és a továbbiakban ebben a Hűségfüzetben kell gyűjteni a megvásárolt terméknek a megfelelően kivágott csomagolását (száraz táp gyűjtése esetén: vonalkódot, termék nevét és kiszerelését, kartonos kiszerelésű nedves táp gyűjtése esetén: a karton előlapjának megfelelően kivágott részét), valamint a termék megvásárlásakor kapott Hűségpontokat.

8. Amikor a Hűségprogramban résztvevő Kisállat-tulajdonos Royal Canin állatorvosi terméket vásárol Állatorvos Partnertől, az Állatorvos Partner a kisállat-tulajdonos részére a vásárlással egyidőben a megvásárolt termék darabszámának megfelelő mennyiségű Hűségpontot ragaszt a Kisállat-tulajdonos adott termék gyűjtésére rendszeresített Hűségfüzetébe. A Kisállat­tulajdonos kizárólag a Hűségprogramban résztvevő szerződött Állatorvos Partnernél történő, a Hűségprogramban résztvevő termék megvásárlása esetén jogosult Hűségpontra, és csak abban az esetben, ha az Állatorvos Partnernek a vásárlás során bemutatja a megvásárolt termékhez tartozó Hűségfüzetet. Az Állatorvos Partner a Hűségfüzet bemutatása nélkül nem adhat ki Hűségpontot.

9. A Kisállat-tulajdonosnak a Hűségfüzetben az alábbiak szerint kell gyűjtenie Hűségpontokat és a Royal Canin állatorvosi termékek csomagolásának megfelelő részeit:
- száraz Health Management fiziológiás és Start of Life kölyök tápok esetén 5 db Hűségpontot és 5 db azonos típusú és azonos kiszerelésű száraz táp csomagolásának megfelelően kivágott részét;
- 2 kg vagy annál kisebb kiszerelésű diétás macska száraz tápok, illetve 3,5 kg vagy annál kisebb kiszerelésű diétás kutya száraz tápok esetén 5 db Hűségpontot és 5 db azonos típusú és azonos kiszerelésű diétás száraz táp csomagolásának megfelelően kivágott részét;
- nedves tápok esetén 5 db Hűségpontot és 5 db azonos termékcsaládba tartozó és azonos kartonos kiszerelésű nedves táp karton előlapjának megfelelően kivágott részét (a nedves tápok darabos kiszerelésű csomagolását nem kell gyűjteni, azok nem vesznek részt a Hűségprogramban), azzal a kivétellel, hogy a Vital Support Cat termékcsaládba tartozó RENAL BEEF, RENAL CHICKEN, RENAL FISH és RENAL LOAF, valamint a Start of Life termékcsaládba tartozó KITTEN GRAVY, KITTEN JELLY és KITTEN LOAF termékek esetében az adott termékcsaládba tartozó tápok vegyesen is gyűjthetőek.
- 2 kg-nál nagyobb kiszerelésű diétás macska száraz tápok, illetve 4 kg és annál nagyobb kiszerelésű diétás kutya száraz tápok esetén 8 db Hűségpontot és 8 db azonos típusú és azonos kiszerelésű diétás száraz táp csomagolásának megfelelően kivágott részét.

A termékek csomagolását úgy kell gyűjteni, hogy a csomagoláson (vagy annak kivágott részén) teljes egészében látszódjon a termék neve és kiszerelése. Nem fogadható el a csomagolás vagy annak kivágott része, ha arról ezek közül bármelyik hiányzik. A kartonok esetében a termék teljes megnevezését ábrázoló részt kell kivágni a karton előlapjából.

10. A Hűségprogramban résztvevő termékek körét az 1. sz. melléklet tartalmazza. A lista tájékoztató jellegű, termékek köre időről időre változhat, a pontos terméklistáról és az Állatorvos Partnereknél ténylegesen elérhető termékek köréről a Kisállat­tulajdonos az Állatorvos Partnereknél tájékozódhat. Egyéb, azaz nem az állatorvosi árlistában található Royal Canin termékek nem vesznek részt.

11. A Kisállat-tulajdonos bármely Hűségprogramban részt vevő Állatorvos Partnernél (nem csak az Adatlapját vezető Állatorvos Partnernél) történő, a Hűségprogramban részt vevő Royal Canin táp vásárlása során gyűjthet Hűségpontot. A Hűségprogramban résztvevő Állatorvos Partnerek köréről a Kisállat-tulajdonos a Royal Canin következő elérhetőségein érdeklődhet: [+36-1/91-91-491; rendeles.hu@royalcanin.com]

A Juttatás formája, igénylése és átadása
12. A Hűségprogramban részt vevő Kisállat-tulajdonos, a jelen Szabályzatnak megfelelő mennyiségű Hűségpont és csomagolás/karton megfelelő Hűségfüzetben történő összegyűjtését követően Juttatásként egy darab, az általa gyűjtött termékkel azonos típusú és azonos kiszerelésű Royal Canin állatorvosi termékre jogosult. A Vital Support Cat termékcsaládba tartozó RENAL BEEF, RENAL CHICKEN, RENAL FISH és RENAL LOAF, valamint a Start of Life termékcsaládba tartozó KITTEN GRAVY, KITTEN JELLY és KITTEN LOAF termékek közül Juttatásként bármelyik igényelhető az adott termékcsaládba tartozó megfelelő számú termék összegyűjtése esetén.

A Juttatás úgy igényelhető, hogy a Kisállat-tulajdonos a Hűségpontokat és a csomagolások, illetőleg kartonok megfelelően kivágott részét tartalmazó Hűségfüzetet átadja az Adatlapját vezető Állatorvos Partnernek. A Juttatás kizárólag a Kisállat-tulajdonos Adatlapját vezető Állatorvos Partnertől igényelhető. Elvesztés esetén a csomagolások, kartonok, a Hűségpontok, illetve a Hűségfüzetek nem pótolhatók. A Hűségpontok összegyűjtésére és a Juttatás igénylésére a Hűségfüzet kiadásától számított 2 éves időszakon belül van lehetőség. Ezen időpont elmulasztása esetén a Hűségpontok „elvesznek”, és a Royal Canin az Állatorvos Partnernél lévő Adatlapot megsemmisítés céljából begyűjti. A Kisállat-tulajdonos ezt követően új Hűségfüzet igénylésével tud bekapcsolódni a Hűségprogramba.

13. Az Állatorvos Partner ellenőrzi, hogy a Hűségfüzet, a Hűségpontok és a csomagolás, illetőleg a karton kivágott részei megfelelnek-e a jelen Szabályzatnak. Megfelelőség esetén, amennyiben a Juttatásként kiválasztott termék az Állatorvos Partnernél készleten van, a Juttatást a Kisállat-tulajdonos a Hűségfüzet leadásával egyidejűleg átveheti. Amennyiben a kiválasztott Juttatás nincs készleten, azt az Állatorvos Partner a Royal Caninnál haladéktalanul megrendeli, és beérkezését követően késedelem nélkül értesíti a Kisállat-tulajdonost, majd a Juttatás átadásával egyidejűleg veszi át a Hűségfüzetet.

A Hűségprogram időtartama
14. A Royal Canin bármikor jogosult a Hűségprogram megszüntetése mellett dönteni, mely körülményről az Állatorvos Partner nyújt tájékoztatást azon Kisállat-tulajdonosok számára, akik a Hűségprogramba nála feliratkoztak. A Hűségprogram megszüntetéséről szóló döntést követően abba újonnan feliratkozni és új Hűségfüzetet igényelni nem lehet. A Hűségprogramban részt vevő Kisállat-tulajdonosok a Hűségprogram megszüntetéséről szóló döntést követő 3 hónapon belül a korábban igényelt Hűségfüzetek megtöltéséhez szükséges mennyiségben a Hűségpontokat továbbra is gyűjthetik, továbbá igényelhetik a Juttatást.

Változás az Állatorvos Partner személyében
15. Amennyiben az az Állatorvos Partner, aki a Kisállat-tulajdonos Adatlapját vezeti, a továbbiakban nem vesz részt a Hűségprogramban, a Kisállat-tulajdonos Adatlapja másik, a Hűségprogramban részt vevő Állatorvos Partnerhez kerül át. A Royal Canin ilyen esetben az Adatlap alapján felkeresi a Kisállat-tulajdonosokat abból a célból, hogy egyeztessen velük a jelen Hűségprogramban részt vevő Állatorvos Partnerek köréről. A Kisállat-tulajdonos választásának megfelelően a Royal Canin intézkedik a Kisállat-tulajdonos Adatlapjának az általa választott Állatorvos Partnerhez történő eljuttatásáról. A változás nem érinti a Kisállat­tulajdonosnál már meglévő Hűségpontokat, Hűségfüzeteket; a meglévő Hűségfüzetekbe történő pontgyűjtés megszakítás nélkül tovább folytatható.

Adatvédelem
16. A Hűségprogram keretében a Royal Canin rendelkezésére bocsátott személyes adatát (azaz a Hűségprogramban résztvevő Kisállat-tulajdonos neve, e-mail címe, telefonszáma és aláírása) a Royal Canin szerződés teljesítése jogalapon a Hűségprogramban való részvétel biztosítása céljából, a Kisállat-tulajdonos Hűségprogramban történő részvételének ideje alatt kezeli. A Hűségfüzet beteltét vagy kiadását követő 2 év elteltét követően a Royal Canin a Hűségfüzeten szereplő adatokat anonimizálja, és a hűségfüzetet és az adatlapot megsemmisíti. A Royal Canin által kezelt adatokról tájékoztatást, azok törlését és helyesbítését kérheti a lenti email címen, valamint panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím 1363 Budapest, Pf.: 9.;telefon: +36-1-391-1400, telefax:+36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. A Kisállat-tulajdonos személyes adatának törlésére irányuló kérés esetén személyes adatát a Royal Canin törli nyilvántartásából. Ebben az esetben a Hűségprogramban való további részvételre nincsen lehetőség.

Panaszkezelés
17. A Kisállat-tulajdonos a Hűségprogram lebonyolításával vagy a Hűségprogrammal kapcsolatos kérdéseivel Állatorvos Partnerénél, egyéb kérdéseivel vagy panaszával a Royal Canin alábbi elérhetőségein egyeztethet: rendeles.hu@royalcanin.com. A Kisállat-tulajdonos jogosult a jelen Szabályzat alapján létrejött szerződésből eredő jogvitájával bírósághoz, illetőleg a saját lakóhelye szerinti, vagy a fővárosi kereskedelmi és iparkamara melletti békéltető testülethez fordulni, mely utóbbi elérhetősége a következő: Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131, Fax: +36-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu , Honlap: www.bekeltet.bkik.hu.
A vállalkozás igénybe veszi a békéltető testület előtti eljárást és abban együttműködési kötelezettség terheli.

18. Amennyiben a panasza kezelésével a Kisállat-tulajdonos nem ért egyet, a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz is fordulhat. Az egyes megyeszékhelyek szerinti járási hivatalok elérhetőségéről a következő linken tájékozódhat: http://jarasinfo.gov.hu.
Royal Canin Hungary Kft.

Kelt: [2022 szeptember 6.]

Kisállat-tulajdonos a Vilmos Állatpatika Állatgyógyszertár üzletében történő vásárlást a pénztárgépes nyugtájával igazolja.1. sz. melléklet

A Hűségprogramban részt vevő termékek listája

5+1 kedvezmény érvényes az alábbi macska száraz tápokra

TERMÉKCSOPORT – TERMÉKNÉV - KISZERELÉS

VHN Feline - URINARY S/O - 0,4 kg
VHN Feline - URINARY S/O - 1,5 kg
VHN Feline - URINARY S/O MODERATE CALORIE - 0,4 kg
VHN Feline - URINARY S/O MODERATE CALORIE - 1,5 kg
VHN Feline - ANALLERGENIC – 2 kg
VHN Feline - HYPOALLERGENIC - 0,4 kg
VHN Feline - SENSITIVITY CONTROL - 0,4 kg
VHN Feline - SENSITIVITY CONTROL - 1,5 kg
VHN Feline - SKIN&COAT - 0,4 kg
VHN Feline - SKIN&COAT - 1,5 kg
VHN Feline - DIABETIC - 0,4 kg
VHN Feline - DIABETIC - 1,5 kg
VHN Feline - SATIETY WEIGHT MANAGEMENT - 0,4 kg
VHN Feline - SATIETY WEIGHT MANAGEMENT - 1,5 kg
VHN Feline - GASTROINTESTINAL FIBRE RESPONSE - 0,4 kg
VHN Feline - GASTROINTESTINAL - 0,4 kg
VHN Feline - GASTROINTESTINAL - 2 kg
VHN Feline - GASTROINTESTINAL KITTEN - 0,4 kg
VHN Feline - GASTROINTESTINAL KITTEN – 2 kg
VHN Feline - GASTROINTESTINAL HAIRBALL - 0,4 kg
VHN Feline - GASTROINTESTINAL HAIRBALL – 2 kg
VHN Feline - GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE - 0,4 kg
VHN Feline - GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE – 2 kg
VHN Feline - HEPATIC – 2 kg
VHN Feline – MOBILITY – 2 kg
VHN Feline - EARLY RENAL -  0,4 kg
VHN Feline - EARLY RENAL - 1,5 kg
VHN Feline - RENAL SPECIAL - 0,4 kg
VHN Feline - RENAL SPECIAL – 2 kg
VHN Feline - RENAL SELECT - 0,4 kg
VHN Feline - RENAL SELECT – 2 kg

HEALTH MANAGEMENT TERMÉKEK

VHN Feline - NEUTERED SATIETY BALANCE – 400 kg
VHN Feline - NEUTERED SATIETY BALANCE - 1,5 kg
VHN Feline - NEUTERED SATIETY BALANCE - 3,5 kg
VHN Feline - NEUTERED SATIETY BALANCE – 8 kg
VHN Feline - MATURE CONSULT - 0,4 kg
VHN Feline - MATURE CONSULT - 1,5 kg
VHN Feline - MATURE CONSULT BALANCE - 1,5 kg
VHN Feline - CALM – 2 kg
VHN Feline - DENTAL - 1,5 kg

START OF LIFE TERMÉKEK

FHN Feline - MOTHER & BABYCAT - 0,4 kg
FHN Feline - MOTHER & BABYCAT – 2 kg
FHN Feline - KITTEN - 0,4 kg
FHN Feline - KITTEN - 2 kg
FHN Feline - KITTEN – 4 kg
FHN Feline - KITTEN – 10 kg
FHN Feline - KITTEN STERILISED - 0,4 kg
FHN Feline - KITTEN STERILISED – 2 kg

5+1 kedvezmény érvényes az alábbi kutya száraz tápokra

TERMÉKCSOPORT – TERMÉKNÉV - KISZERELÉS

VHN Canine - URINARY S/O – 2 kg
VHN Canine - URINARY S/O MODERATE CALORIE - 1,5 kg
VHN Canine - URINARY S/O SMALL DOG - 1,5 kg
VHN Canine - URINARY S/O AGEING 7+ - 1,5 kg
VHN Canine - URINARY S/O AGEING 7+ - 3,5 kg
VHN Canine - URINARY U/C LOW PURINE – 2 kg
VHN Canine - ANALLERGENIC – 3 kg
VHN Canine - HYPOALLERGENIC – 2 kg
VHN Canine - HYPOALLERGENIC MODERATE CALORIE - 1,5 kg
VHN Canine - HYPOALLERGENIC SMALL DOG – 1 kg
VHN Canine - HYPOALLERGENIC SMALL DOG - 3,5 kg
VHN Canine - SENSITIVITY CONTROL - 1,5 kg
VHN Canine - SKIN CARE ADULT SMALL DOG – 2 kg
VHN Canine - SKIN CARE ADULT – 2 kg
VHN Canine - DIABETIC - 1,5 kg
VHN Canine - SATIETY WEIGHT MANAGEMENT - 1,5 kg
VHN Canine - SATIETY WEIGHT MANAGEMENT SMALL DOG - 1,5
VHN Canine - SATIETY WEIGHT MANAGEMENT SMALL DOG – 3 kg
VHN Canine - GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE – 2 kg
VHN Canine - GASTROINTESTINAL – 2 kg
VHN Canine - GASTROINTESTINAL PUPPY – 1 kg
VHN Canine - GASTROINTESTINAL PUPPY - 2,5 kg
VHN Canine - GASTROINTESTINAL  LOW FAT - 1,5 kg
VHN Canine - GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE – 2 kg
VHN Canine - HEPATIC - 1,5 kg
VHN Canine - CARDIAC – 2 kg
VHN Canine - MOBILITY SUPPORT – 2 kg
VHN Canine - EARLY RENAL – 2 kg
VHN Canine - RENAL – 2 kg
VHN Canine - RENAL SMALL DOG - 0,5 kg
VHN Canine - RENAL SMALL DOG - 1,5 kg
VHN Canine - RENAL SMALL DOG - 3,5 kg
VHN Canine - RENAL SELECT – 2 kg

HEALTH MANAGEMENT TERMÉKEK

VHN Canine - ADULT SMALL – 2 kg
VHN Canine - ADULT SMALL – 4 kg
VHN Canine - ADULT SMALL – 8 kg
VHN Canine - NEUTERED ADULT SMALL - 1,5 kg
VHN Canine - NEUTERED ADULT SMALL - 3,5 kg
VHN Canine - NEUTERED ADULT SMALL – 8 kg
VHN Canine - MATURE CONSULT SMALL – 1,5 kg
VHN Canine - MATURE CONSULT SMALL - 3,5 kg
VHN Canine - ADULT MEDIUM – 4 kg
VHN Canine - ADULT MEDIUM – 10 kg
VHN Canine - NEUTERED ADULT MEDIUM – 9 kg
VHN Canine - MATURE CONSULT MEDIUM – 10 kg
VHN Canine - ADULT LARGE – 4 kg
VHN Canine - ADULT LARGE – 13 kg
VHN Canine - NEUTERED ADULT LARGE – 12 kg
VHN Canine - MATURE CONSULT LARGE – 14 kg
VHN Canine – CALM – 4 kg
VHN Canine - DENTAL SMALL DOG - 1,5 kg

START OF LIFE TERMÉKEK

SHN Canine - X-SMALL PUPPY (1-4 kg) - 0,5 kg
SHN Canine - X-SMALL PUPPY (1-4 kg) - 1,5 kg
SHN Canine - X-SMALL PUPPY (1-4 kg) – 3 kg
SHN Canine - MINI STARTER MOTHER & BABYDOG – 1 kg
SHN Canine - MINI STARTER MOTHER & BABYDOG – 4 kg
SHN Canine - MINI STARTER MOTHER & BABYDOG – 8 kg
SHN Canine - MINI PUPPY (1-10 kg) - 0,8 kg
SHN Canine - MINI PUPPY (1-10 kg) - 2 kg
SHN Canine - MINI PUPPY (1-10 kg) – 4 kg
SHN Canine - MINI PUPPY (1-10 kg) – 8 kg
SHN Canine - MEDIUM STARTER MOTHER & BABYDOG – 1 kg
SHN Canine - MEDIUM STARTER MOTHER & BABYDOG – 4 kg
SHN Canine - MEDIUM STARTER MOTHER & BABYDOG – 15 kg
SHN Canine - MEDIUM PUPPY (11-25 kg) – 1 kg
SHN Canine - MEDIUM PUPPY (11-25 kg) – 4 kg
SHN Canine - MEDIUM PUPPY (11-25 kg) – 15 kg
SHN Canine - MAXI STARTER MOTHER & BABYDOG – 1 kg
SHN Canine - MAXI STARTER MOTHER & BABYDOG – 4 kg
SHN Canine - MAXI STARTER MOTHER & BABYDOG – 15 kg
SHN Canine - MAXI PUPPY (26-45 kg) - 1 kg
SHN Canine - MAXI PUPPY (26-45 kg) – 4 kg
SHN Canine - MAXI PUPPY (26-45 kg) – 15 kg
SHN Canine - GIANT STARTER MOTHER & BABYDOG - 3,5 kg
SHN Canine - GIANT STARTER MOTHER & BABYDOG – 15 kg
SHN Canine - GIANT PUPPY (45 kg <) (2-8 hónap) - 3,5 kg
SHN Canine - GIANT PUPPY (45 kg <) (2-8 hónap) – 15 kg
SHN Canine - GIANT JUNIOR (45 kg <) (8-18/24 hónap) - 3,5 kg
SHN Canine - GIANT JUNIOR (45 kg <) (8-18/24 hónap) – 15 kg

8+1 kedvezmény az alábbi macska száraz tápokra

TERMÉKCSOPORT – TERMÉKNÉV - KISZERELÉS

VHN Feline - URINARY S/O - 3,5 kg
VHN Feline - URINARY S/O – 7 kg
VHN Feline - URINARY S/O – 9 kg
VHN Feline - URINARY S/O MODERATE CALORIE - 3,5 kg
VHN Feline - URINARY S/O MODERATE CALORIE – 7 kg
VHN Feline - HYPOALLERGENIC - 2,5 kg
VHN Feline - SENSITIVITY CONTROL - 3,5 kg
VHN Feline - SKIN&COAT - 3,5 kg
VHN Feline - SATIETY WEIGHT MANAGEMENT - 3,5 kg
VHN Feline - GASTROINTESTINAL FIBRE RESPONSE – 4 kg
VHN Feline - GASTROINTESTINAL – 4 kg
VHN Feline - EARLY RENAL - 3,5 kg
VHN Feline - RENAL SPECIAL – 4 kg
VHN Feline - RENAL SELECT – 4 kg

8+1 kedvezmény az alábbi kutya száraz tápokra

TERMÉKCSOPORT – TERMÉKNÉV - KISZERELÉS

VHN Canine - URINARY S/O - 7,5 kg
VHN Canine - URINARY S/O MODERATE CALORIE - 6,5 kg
VHN Canine - URINARY S/O SMALL DOG – 4 kg
VHN Canine - URINARY U/C LOW PURINE - 7,5 kg
VHN Canine - ANALLERGENIC – 8 kg
VHN Canine - HYPOALLERGENIC – 7 kg
VHN Canine - HYPOALLERGENIC – 14 kg
VHN Canine - HYPOALLERGENIC MODERATE CALORIE – 7 kg
VHN Canine - SENSITIVITY CONTROL – 7 kg
VHN Canine - SENSITIVITY CONTROL – 14 kg
VHN Canine - SKIN CARE ADULT – 11 kg
VHN Canine - DIABETIC – 7 kg
VHN Canine - SATIETY WEIGHT MANAGEMENT – 6 kg
VHN Canine - SATIETY WEIGHT MANAGEMENT – 12 kg
VHN Canine - GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE – 14 kg
VHN Canine - GASTROINTESTINAL - 7,5 kg
VHN Canine - GASTROINTESTINAL – 15 kg
VHN Canine - GASTROINTESTINAL  LOW FAT – 12 kg
VHN Canine - HEPATIC – 6 kg
VHN Canine - HEPATIC – 12 kg
VHN Canine - MOBILITY SUPPORT – 12 kg
VHN Canine - EARLY RENAL – 7 kg
VHN Canine - RENAL – 7 kg
VHN Canine - RENAL – 14 kg
VHN Canine - RENAL SELECT -10 kg

5+1 kedvezmény az alábbi macska nedves tápokra

TERMÉKCSOPORT – TERMÉKNÉV - KISZERELÉS

VHN Feline - SENSITIVITY CONTROL csirkehússal - 12 x 0,085 kg / karton
VHN Feline - SKIN&COAT - 12 x 0,085 kg / karton
VHN Feline - DIABETIC - 12 x 0,085 kg / karton
VHN Feline - SATIETY WEIGHT MANAGEMENT - 12 x 0,085 kg / karton
VHN Feline - GASTROINTESTINAL KITTEN - 12 x 0,195 kg / karton
VHN Feline - GASTROINTESTINAL - 12 x 0,085 kg / karton
VHN Feline - EARLY RENAL - 12 x 0,085 kg / karton

VHN Feline - URINARY S/O MODERATE CALORIE - 12 x 0,085 kg / karton

VEGYESEN IS GYŰJTHETŐ az alábbi két fajta:
VHN Feline - URINARY S/O LOAF pépes - 12 x 0,085 kg / karton
VHN Feline - URINARY S/O GRAVY szószos - 12 x 0,085 kg / karton

VEGYESEN IS GYŰJTHETŐ az alábbi négy fajta:
VHN Feline - RENAL BEEF – marhahússal - 12 x 0,085kg/karton
VHN Feline - RENAL CHICKEN csirkehússal - 12 x 0,085 kg / karton
VHN Feline - RENAL FISH hallal - 12 x 0,085 kg / karton
VHN Feline - RENAL LOAF pépes - 12 x 0,085 kg / karton

HEALTH MANAGEMENT TERMÉKEK

VHN Feline - NEUTERED MAINTENANCE - 12 x 0,085 kg / karton
VHN Feline - NEUTERED BALANCE - 12 x 0,085 kg / karton
VHN Feline - MATURE CONSULT - 12 x 0,085 kg / karton
VHN Feline - MATURE CONSULT BALANCE LOAF – pépes - 12 x 0,085 kg / karton

START OF LIFE TERMÉKEK

FHN Feline - BABYCAT INSTINCTIVE - 12 x 0,195 kg / karton

VEGYESEN IS GYŰJTHETŐ az alábbi négy fajta
FHN Feline - KITTEN GRAVY - 12 x 0,085 kg / karton
FHN Feline - KITTEN JELLY - 12 x 0,085 kg / karton
FHN Feline - KITTEN LOAF - 12 x 0,085 kg / karton
FHN Feline - KITTEN STERILISED - 12 x 0,085 kg / karton


5+1 kedvezmény az alábbi kutya nedves tápokra

TERMÉKCSOPORT – TERMÉKNÉV - KISZERELÉS

VHN Canine - URINARY S/O – ALUTASAKOS - 12 x 0,1 kg / karton
VHN Canine - URINARY S/O – KONZERV - 12 x 0,41 kg / karton
VHN Canine - HYPOALLERGENIC - 12 x 0,40 kg / karton
VHN Canine - SENSIVITY CONTROL – kacsás - 12 x 0,41 kg / karton
VHN Canine - DIABETIC SPECIAL LOW CARBOHYDRATE - 12 x 0,41 kg / karton
VHN Canine - SATIETY WEIGHT MANAGEMENT - 12 x 0,41 kg / karton
VHN Canine - GASTROINTESTINAL PUPPY - 12 x 0,195 kg / karton
VHN Canine - GASTROINTESTINAL - 12 x 0,40 kg / karton
VHN Canine - GASTROINTESTINAL LOW FAT - 12 x 0,41 kg / karton
VHN Canine - HEPATIC - 12 x 0,42 kg / karton
VHN Canine - EARLY RENAL – ALUTASAKOS - 12 x 0,1 kg / karton
VHN Canine - RENAL – KONZERV - 12 x 0,41 kg / karton
VHN Canine - RENAL – ALUTASAKOS - 12 x 0,1 kg / karton

HEALTH MANAGEMENT TERMÉKEK

VHN Canine - MATURE CONSULT - ALUTASAKOS – pépes - 12 x 0,085 kg / karton


START OF LIFE TERMÉKEK

CHN WET Canine - STARTER MOUSSE - 12 x 0,195 kg / karton
SHN WET Canine - MINI PUPPY - 12 x 0,085 kg / karton
SHN WET Canine - MEDIUM PUPPY - 10 x 0,140 kg / karton
SHN WET Canine - MAXI PUPPY - 10 x 0,140 kg / kartonUtolsó módosítás a leírásban: 2022 szeptember 6.