Főmenü

Royal Canin Hűségprogram VET 2020

ROYAL CANIN ÁLLATORVOSI HŰSÉGPROGRAM

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA („SZABÁLYZAT”)

A Royal Canin Állatorvosi Hűségprogram

1. A Hűségprogram szervezője („Szervező”) a Royal Canin Hungary Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.; cégjegyzékszám: 01-09-270819; „Royal Canin”). A Hűségprogramot a Royal Canin azon szerződéses állatorvos partnerein keresztül nyújtja, akik a Hűségprogramra vonatkozóan külön megállapodást kötöttek a Royal Caninnal („Állatorvos Partner” azaz „Vilmos Állatpatika Állatgyógyszertár”). Az Állatorvos Partnerek rendelőik ajtaján, illetve bejárati ajtaján a Hűségprogramban való részvételüket Royan Canin matricával jelzik. A Hűségprogramban az a kisállat-tulajdonos vehet részt, aki elfogadta a jelen szabályzatot („Kisállat-tulajdonos”). Az elfogadó nyilatkozatot az Állatorvos Partner által vezetett adatlapon („Adatlap”) írásban kell megtenni.

2. A Kisállat-tulajdonos a Hűségprogramba történő jelentkezését követően az Adatlapot vezető Állatorvos Partnertől átveszi az általa gyűjteni kívánt terméknek megfelelő Hűségfüzetet. Ebben kell gyűjtenie jelen Szabályzatban meghatározott mennyiségben a bármelyik Állatorvos Partnernél vásárolt, a Hűségprogramban részt vevő azonos típusú és azonos kiszerelésű Royal Canin termékek csomagolásának (egyes esetben kartonjának) a jelen Szabályzatban meghatározott részeit, valamint a Hűségpontokat, amelyeket az Állatorvos Partner ragaszt a Hűségfüzetbe a Hűségprogramban résztvevő termék(ek) vásárlása esetén.
Kisállat-tulajdonos a Vilmos Állatpatika Állatgyógyszertár üzletében történő vásárlást a pénztárgépes nyugtájával igazolja.

3. A jelen Szabályzat szerint megfelelő számú és minőségű Hűségpont és csomagolás (karton) megfelelő kivágott részeinek a Hűségfüzetben történő összegyűjtése esetén a Kisállat-tulajdonos Juttatásra válik jogosulttá, amelyet a Hűségfüzet leadása esetén annál az Állatorvos Partnernél tud átvenni, aki az Adatlapját vezeti. Juttatás az alábbiak szerint jár:

- 5 db azonos típusú és azonos kiszerelésű száraz fiziológiás állatorvosi táp megvásárlását igazoló Hűségpontnak és megfelelően kivágott termékcsomagolás-résznek a termékhez tartozó Hűségfüzetben való összegyűjtése esetén 1 db, a megvásárolt termékekkel azonos típusú és azonos kiszerelésű Royal Canin száraz táp;

- 5 db azonos típusú és azonos kiszerelésű, 2 kg vagy annál kisebb kiszerelésű diétás macska táp, illetve 3,5 kg vagy annál kisebb kiszerelésű diétás kutya táp megvásárlását igazoló Hűségpontnak és megfelelően kivágott termékcsomagolás résznek a termékhez tartozó Hűségfüzetben való összegyűjtése esetén 1 db, a megvásárolt termékkel azonos típusú és azonos kiszerelésű Royal Canin diétás táp;

- 5 db azonos típusú és azonos, kartonos kiszerelésű nedves állatorvosi táp megvásárlását igazoló Hűségpontnak és a karton előlapjának a termék megnevezését tartalmazó részletének a termékhez tartozó Hűségfüzetben való összegyűjtése esetén 1 db a megvásárolt termékkel azonos típusú és azonos, kartonos kiszerelésű Royal Canin nedves táp (Figyelem! A nedves tápok kizárólag kartonos kiszerelésben vesznek részt a Hűségprogramban, darabos kiszerelésben NEM!);

- 8 db azonos típusú és azonos kiszerelésű, 2 kg-nál nagyobb kiszerelésű diétás macska táp, illetve 4 kg és annál nagyobb kiszerelésű diétás kutya táp megvásárlását igazoló Hűségpontnak és megfelelően kivágott termékcsomagolás résznek a termékhez tartozó Hűségfüzetben való összegyűjtése esetén 1 db, a megvásárolt termékkel azonos típusú és azonos kiszerelésű Royal Canin diétás táp.

4. A Juttatás igénylésére csak az Adatlapot vezető Állatorvos Partnernél van lehetőség.

5. Jelen Szabályzat a Felek (azaz a Szervező és a Kisállat-tulajdonos) jogait és kötelezettségeit, valamint a Hűségprogram menetéről szóló tájékoztatást tartalmazza.

Részvétel
6. A Kisállat-tulajdonos részére még a Hűségprogramba történő feliratkozás előtt az Állatorvos Partner átadja a jelen Szabályzat másolatát. A Kisállat-tulajdonos Hűségprogramban való részvételének feltétele, hogy a jelen Szabályzatot megismerje, elfogadja és minderről, valamint a Hűségprogramban való részvételre irányuló szándékáról írásban nyilatkozzon az Állatorvos Partnernél erre rendszeresített Adatlapon. Az Adatlapon ezen kívül a Hűségprogramban részt vevő Kisállat-tulajdonos neve, e-mail címe és telefonszáma, valamint a Hűségfüzetekkel kapcsolatos alábbi adatok szerepelnek:

- a Hűségfüzet sorszáma, amelyet az Állatorvos Partner a Hűségfüzet átadásakor vezet rá az Adatlapra;
- a gyűjtött termék neve, amelyet az Állatorvos Partner a Hűségfüzet átadásakor vezet rá
az Adatlapra;
- a Juttatás átvételének dátuma, amelyet az Állatorvos Partner a Juttatás átadás-átvételekor vezet rá az Adatlapra.

Hűségpontok és csomagolás- / kartonrészlet gyűjtése

7. A Hűségfüzet átadásakor az Állatorvos Partner arra felírja, hogy melyik állatorvosi termék gyűjtésére szolgál, és a továbbiakban ebben a Hűségfüzetben kell gyűjteni ennek a terméknek a megfelelően kivágott csomagolását (kartonos kiszerelésű nedves táp gyűjtése esetén a karton előlapjának megfelelően kivágott részét), valamint a termék megvásárlásakor kapott Hűségpontokat.

8. Amikor a Hűségprogramban résztvevő Kisállat-tulajdonos Royal Canin állatorvosi terméket vásárol Állatorvos Partnertől, az Állatorvos Partner a kisállat-tulajdonos részére a vásárlással egyidőben a megvásárolt termék darabszámának megfelelő mennyiségű Hűségpontot ragaszt a Kisállat-tulajdonos adott termék gyűjtésére rendszeresített Hűségfüzetébe. A Kisállat- tulajdonos kizárólag a Hűségprogramban résztvevő szerződött Állatorvos Partnernél történő, a Hűségprogramban résztvevő termék megvásárlása esetén jogosult Hűségpontra, és csak abban az esetben, ha az Állatorvos Partnernek a vásárlás során bemutatja a megvásárolt termékhez tartozó Hűségfüzetet. Az Állatorvos Partner a Hűségfüzet bemutatása nélkül nem adhat ki Hűségpontot.

9. A Kisállat-tulajdonosnak a Hűségfüzetben az alábbiak szerint kell gyűjtenie Hűségpontokat és a Royal Canin állatorvosi termékek csomagolásának megfelelő részeit:

- száraz állatorvosi fiziológiás tápok esetén 5 db Hűségpontot és 5 db azonos típusú és azonos kiszerelésű száraz táp csomagolásának megfelelően kivágott részét;

- 2 kg vagy annál kisebb kiszerelésű diétás macska tápok, illetve 3,5 kg vagy annál kisebb kiszerelésű diétás kutya tápok esetén 5 db Hűségpontot és 5 db azonos típusú és azonos kiszerelésű diétás táp csomagolásának megfelelően kivágott részét;

- nedves tápok esetén 5 db Hűségpontot és 5 db azonos típusú és azonos, kartonos kiszerelésű nedves táp karton előlapjának megfelelően kivágott részét (a nedves tápok darabos kiszerelésű csomagolását nem kell gyűjteni, azok nem vesznek részt a Hűségprogramban);

- 2 kg-nál nagyobb kiszerelésű diétás macska tápok, illetve 4 kg és annál nagyobb kiszerelésű diétás kutya tápok esetén 8 db Hűségpontot és 8 db azonos típusú és azonos kiszerelésű diétás táp csomagolásának megfelelően kivágott részét.

A termékek csomagolását úgy kell gyűjteni, hogy a csomagoláson (vagy annak kivágott részén) teljes egészében látszódjon a termék neve és kiszerelése. Nem fogadható el a csomagolás vagy annak kivágott része, ha arról ezek közül bármelyik hiányzik. A kartonok esetében a termék teljes megnevezését ábrázoló részt kell kivágni a karton előlapjából.

10. A Hűségprogramban résztvevő állatorvosi termékek körét az 1. sz. melléklet tartalmazza. A lista tájékoztató jellegű, az állatorvosi termékek köre időről időre változhat, a pontos terméklistáról és az Állatorvos Partnereknél ténylegesen elérhető termékek köréről a Kisállat-tulajdonos az Állatorvos Partnereknél tájékozódhat. Egyéb, azaz nem állatorvosi Royal Canin tápok vagy termékek nem vesznek részt.

11. A Kisállat-tulajdonos bármely Hűségprogramban részt vevő Állatorvos Partnernél (nem csak az Adatlapját vezető Állatorvos Partnernél) történő, a Hűségprogramban részt vevő Royal Canin táp vásárlása során gyűjthet Hűségpontot. A Hűségprogramban résztvevő Állatorvos Partnerek köréről a Kisállat-tulajdonos a Royal Canin következő elérhetőségein érdeklődhet: [+36-1/91-91-491; rendeles.hu @ royalcanin.com]

A Juttatás formája, igénylése és átadása

12. A Hűségprogramban részt vevő Kisállat-tulajdonos, a jelen Szabályzatnak megfelelő mennyiségű Hűségpont és csomagolás / karton megfelelő Hűségfüzetben történő összegyűjtését követően Juttatásként egy darab, az általa gyűjtött termékkel azonos típusú és azonos kiszerelésű Royal Canin állatorvosi termékre jogosult. A Juttatás úgy igényelhető, hogy a Kisállat-tulajdonos a Hűségpontokat és a csomagolások, illetőleg kartonok megfelelően kivágott részét tartalmazó Hűségfüzetet átadja az Adatlapját vezető Állatorvos Partnernek. A Juttatás kizárólag a Kisállat-tulajdonos Adatlapját vezető Állatorvos Partnertől igényelhető. Elvesztés esetén a csomagolások, kartonok, a Hűségpontok, illetve a Hűségfüzetek nem pótolhatók.

13. Az Állatorvos Partner ellenőrzi, hogy a Hűségfüzet, a Hűségpontok és a csomagolás, illetőleg a karton kivágott részei megfelelnek-e a jelen Szabályzatnak. Megfelelőség esetén, amennyiben a Juttatásként kiválasztott termék az Állatorvos Partnernél készleten van, a Juttatást a Kisállat-tulajdonos a Hűségfüzet leadásával egyidejűleg átveheti. Amennyiben a kiválasztott Juttatás nincs készleten, azt az Állatorvos Partner a Royal Caninnál haladéktalanul megrendeli, és beérkezését követően késedelem nélkül értesíti a Kisállat-tulajdonost, majd a Juttatás átadásával egyidejűleg veszi át a Hűségfüzetet.

A Hűségprogram időtartama

14. A Royal Canin bármikor jogosult a Hűségprogram megszüntetése mellett dönteni, mely körülményről az Állatorvos Partner nyújt tájékoztatást azon Kisállat-tulajdonosok számára, akik a Hűségprogramba nála feliratkoztak. A Hűségprogram megszüntetéséről szóló döntést követően abba újonnan feliratkozni és új Hűségfüzetet igényelni nem lehet. A Hűségprogramban részt vevő Kisállat-tulajdonosok a Hűségprogram megszüntetéséről szóló döntést követő 3 hónapon belül a korábban igényelt Hűségfüzetek megtöltéséhez szükséges mennyiségben a Hűségpontokat továbbra is gyűjthetik, továbbá igényelhetik a Juttatást.

Változás az Állatorvos Partner személyében

15. Amennyiben az az Állatorvos Partner, aki a Kisállat-tulajdonos Adatlapját vezeti, a továbbiakban nem vesz részt a Hűségprogramban, a Kisállat-tulajdonos Adatlapja másik, a Hűségprogramban részt vevő Állatorvos Partnerhez kerül át. A Royal Canin ilyen esetben felkeresi a Kisállat-tulajdonosokat abból a célból, hogy egyeztessen velük a jelen Hűségprogramban részt vevő Állatorvos Partnerek köréről. A Kisállat-tulajdonos választásának megfelelően a Royal Canin intézkedik a Kisállat-tulajdonos Adatlapjának az általa választott Állatorvos Partnerhez történő eljuttatásáról. A változás nem érinti a Kisállat-tulajdonosnál már meglévő Hűségpontokat, Hűségfüzeteket; a meglévő Hűségfüzetekbe történő pontgyűjtés megszakítás nélkül tovább folytatható.

Adatvédelem

16. A Hűségprogram keretében a Royal Canin rendelkezésére bocsátott személyes adatát (azaz a Hűségprogramban résztvevő Kisállat-tulajdonos neve, e-mail címe, telefonszáma és aláírása) a Royal Canin szerződés teljesítése jogalapon a Hűségprogramban való részvétel biztosítása céljából, a Kisállat-tulajdonos Hűségprogramban történő részvételének ideje alatt kezeli. A Royal Canin által kezelt adatokról tájékoztatást, azok törlését és helyesbítését kérheti a lenti email címen, valamint panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat @ naih.hu ). A Kisállat-tulajdonos személyes adatának törlésére irányuló kérés esetén személyes adatát a Royal Canin törli nyilvántartásából. Ebben az esetben a Hűségprogramban való további részvételre nincsen lehetőség.

Panaszkezelés

17. A Kisállat-tulajdonos a Hűségprogram lebonyolításával vagy a Hűségprogrammal kapcsolatos kérdéseivel Állatorvos Partnerénél, kérdéseivel vagy panaszával a Royal Canin alábbi elérhetőségein egyeztethet: rendeles.hu @ royalcanin.com. A Kisállat-tulajdonos jogosult a jelen Szabályzat alapján létrejött szerződésből eredő jogvitájával bírósághoz, illetőleg a saját lakóhelye szerinti, vagy a fővárosi kereskedelmi és iparkamara melletti békéltető testülethez fordulni, mely utóbbi elérhetősége a következő: Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131, Fax: +36-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet @ bkik.hu Honlap: www. bekeltet.bkik.hu

A vállalkozás igénybe veszi a békéltető testület előtti eljárást és abban együttműködési kötelezettség terheli.

18. Amennyiben a panasza kezelésével a Kisállat-tulajdonos nem ért egyet, a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz is fordulhat. Az egyes megyeszékhelyek szerinti járási hivatalok elérhetőségéről a következő linken tájékozódhat: http:// jarasinfo.gov.hu

Royal Canin Hungary Kft.

Kelt: [*]